cennik firmy mikom o firmie mikom oferta firmy mikom kontakt firmy mikom
» zamki wierzchnie
» zamki wpuszczane
» wk?adki b?benkowe i klucze
» k?dki, skoble, wrzeci?dze
» samozamykacze
» klamki drzwiowe, ga?ki, szyldy, blokady WC
» zasuwy, zasuwki, zawiasy
» okucia okienne
» galanteria metalowa
» skrzynki na listy, kasetki, sejfy
» drzwi
» okna
» okucia meblowe
Login:   Haso:


[1][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
« poprzednie     nastepne »


 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 215x52x44mm, do drzwi 60 kg i skrzydle szer.1100mm, max k?t rozwarcia 180, Regulacje : si?y zamykania, pr?dko?ci zamykania, ko?cowej fazy zamykania  

- STS1000C
- Opcje : rami? standard*, rami? z blokad? otwarcia*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 1000C”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 180x50x39mm, do drzwi 80 kg i skrzydle szer. 1100mm, max k?t rozwarcia 180, Regulacje : si?y zamykania, pr?dko?ci zamykania, ko?cowej fazy zamykania  

- STS1500
- Opcje : rami? standard*, rami? z blokad? otwarcia*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 1500”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
z szyn?, hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 180x50x39mm, do drzwi 60 kg i skrzydle szer. 950mm, max k?t rozwarcia 180, Regulacje : pr?dko?ci zamykania, ko?cowej fazy zamykania  

- STS1500G
- Opcje : szyna ?lizgowa*, szyna ?lizgowa z blokad? otwarcia*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 1500G”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 226x60x47mm, do drzwi100 kg i skrzydle szer. 1250mm, max k?t rozwarcia 180, Regulacje : si?y zamykania, pr?dko?ci zamykania, ko?cowej fazy zamykania  

- STS2000 – standard
- STS2000BC – z funkcj? „antywiatrow?” (t?umienie otwierania)
- Opcje : rami? standard*, rami? z blokad? otwarcia*, rami? z blokad? w?/wy?*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 2000V”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
z szyn?, hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 226x60x47mm, do drzwi 60 kg i skrzydle szer.950mm , funkcja „antywiatrowa” (t?umienie otwierania), max k?t rozwarcia 180, Regulacje : si?y zamykania, pr?  

- STS2000V-BC
- Opcje : szyna ?lizgowa*, blokada otwarcia*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 2000V BC”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
 
z szyn?, hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 223x60x47mm, do drzwi 80 kg i skrzydle szer. 1100mm, max k?t rozwarcia 180, Regulacje : si?y zamykania, pr?dko?ci zamykania, ko?cowej fazy zamykania  

- STS3000
- Opcje : szyna ?lizgowa*, blokada otwarcia*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 3000V”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 287x60x47mm, do drzwi 120 kg i skrzydle szer. 1400mm, stabilizowana termicznie pr?dko?? zamykania, funkcja „antywiatrowa” (t?umienie otwierania), optyczny wska?nik  

- STS4000 – standard
- STS4000S – z op?nieniem zamykania
- STS4000E – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia
- STS4000EFS – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia, d?wigni? „freeswing”
- STS4000R – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia, zintegrowan? czujk? dymu
- STS4000RFS – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia, zintegrowan? czujk? dymu, d?wigni? „freewing”
- STS4000IS – z zaworem ustalaj?cym kolejno?? zamykania, mechaniczny element zwalniaj?cy
- STS4000E-IS – STS4000IS z obustronn? elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia
- STS4000R-IS – STS4000E-IS z zintegrowan? czujk? dymu
- Opcje : rami? standard*, rami? z blokad? otwarcia*, rami? z blokad? w?/wy?*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 4000”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 287x60x47mm, do drzwi 160 kg i skrzydle szer. 1600mm, stabilizowana termicznie pr?dko?? zamykania, funkcja „antywiatrowa” (t?umienie otwierania), optyczny wska?nik  

- STS4000/A – standard
- STS4000S/A – z op?nieniem zamykania
- STS4000E/A – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia
- STS4000EFS/A – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia, d?wigni? „freeswing”
- STS4000R/A – z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia, zintegrowan? czujk? dymu
- STS4000RFS/A– z elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia, zintegrowan? czujk? dymu, d?wigni? „freewing”
- STS4000IS/A – z zaworem ustalaj?cym kolejno?? zamykania, mechaniczny element zwalniaj?cy
- STS4000E-IS/A – STS4000IS z obustronn? elektrohydrauliczn? blokad? otwarcia
- STS4000R-IS/A– STS4000E-IS z zintegrowan? czujk? dymu
- Opcje : rami? standard*, rami? z blokad? otwarcia*, rami? z blokad? w?/wy?*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS 4000A”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 287x60x47mm do drzwi 120kg i skrzydle szer. 1400mm, stabilizowana termicznie pr?dko?? zamykania, funkcja „antywiatrowa’ (t?umienie otwierania), max, k?t rozwarcia  

- STS5000 – standard
- STS5000L – do monta?u na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasw
- STS5000S – z op?nieniem zamykania
- STS5000E – z elektromechaniczn? blokad? otwarcia w szynie ?lizgowej
- STS5000R – z elektromechaniczn? blokad? otwarcia, zintegrowan? czujk? dymu
- STS5000IS – z mechanizmem ustalaj?cym kolejno?? zamykania w szynie ?lizgowej
- STS5000E-IS – STS5000IS z obustronn? elektromechaniczn? blokad? otwarcia
- STS5000R-IS – STS5000E-IS z zintegrowan? czujk? dymu steruj?c? blokad? elektromechaniczn?
- STS5000EFS – z szyn? typu „freeswing” i elektrohydrauliczn? blokad?
- Opcje : szyna ?lizgowa*, szyna ?lizgowa z blokad? otwarcia*, p?yta monta?owa*
SAMOZAMYKACZ „TS5000”
 Kolory : srebrny, br?zowy, bia?y 
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary 173x140x105mm, do drzwi 65kg i max wymiarach skrzyd?a 1100x2600mm, max k?t rozwarcia 90, Regulacje : si?y zmykania, pr?dko?ci zamykania  

- SW01-18
SAMOZAMYKACZ „SW-01” LOB
 Kolory : srebrny 
Projekt i Wykonanie: Arka2